Deze website is gemaakt door: ing R.C.P. Sluiter, professional in gas, warmte en energietechniek

 

+31619195175

 

 

 

 

INTERIM MANAGEMENT

 
Contractmanagement
Bij investeringen in Warmte productiemiddelen en/of infrastructuur worden er verplichtingen voor een lange periode aangegaan. Niet alleen een goede engineering en uitvoering van het project zijn bepalend voor de rentabiliteit, maar ook de implementatie van en de onderhoudskosten in de exploitatiefase. De contracten die voor een langere periode actueel blijven moeten voor beide partijen SMART zijn. Voor het opstellen is dan niet alleen de harde kant, zoals onderhoudsfrequentie, van het contract interessant, maar ook de relatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer zijn van cruciaal belang.

De kracht van ons bedrijf zit in de kunst om als "verbindend element" te fungeren tussen het management, operationele medewerkers en onderhoudspartijen. Samen met de uitvoering en management de beste keuzes maken tussen de euro en operatie.

Operationeel management
Interim management op management niveau met ruim voldoende kennis van en invloed op de uitvoerende partijen om het operationeel beleid tijdelijk in te vullen. Verantwoordelijkheid nemen, het operationeel managen van de dagelijkse gang van zaken en het voorbereiden en het doorvoeren van veranderingen.

Qennis is in staat om door middel van interim management de dagelijkse leiding te verzorgen van operationele en technische afdelingen zoals project-, engineering, onderhoud en service afdelingen.